%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99-56

ปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงวัย

ที่นอน การนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่ผู้สูงวัยมักจะประสบกัน ซึ่งสาเหตุของการนอนไม่หลับอาจเกิดขึ้นได้จากหลายๆ อย่าง แต่หลักๆ เลยนั้นคือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย ที่เมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนและสารต่างๆ ในร่างกายผลิตน้อยลง จนส่งผลให้ไม่สามารถมานอนหลับได้ง่ายๆ หรือบางครั้งอาจจะหลับได้ แต่ร่างกายกับส่งสัญญาณให้คิดไปเองว่านอนไม่หลับ Continue reading “ปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงวัย”